0

Hướng dẫn thêm Full Name

posted on Sept. 5, 2021, 12:00 a.m.

Bạn có thể thêm Full Name cho tài khoản của mình bằng cách vào "Edit profile":

drawing

Và nhập vào ô Full name sau đó chọn "Update profile":

drawing


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.