About


OJ.LEQUYDON.NET là hệ thống chấm điểm trực tuyến môn Tin học. Hệ thống này được xây dựng từ open-source DMOJVNOJ, xây dựng với mục đích giúp học sinh học tập - trau dồi kiến thức lập trình và khoa học máy tính cũng như tổ chức các cuộc thi liên quan.

Hệ thống được phát triển và duy trì bởi Nguyễn Thị Kiều (kieulqd) - giáo viên Tin học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định.

Tôi nhận được một số phản hồi từ hệ thống mà tôi không hiểu.

Kiểm tra các mã trạng thái .

Điểm của tôi cộng không chính xác!

OJ.LEQUYDON.NET sử dụng hệ thống điểm có trọng số, chẳng hạn như vấn đề có 5 điểm, không nhất thiết có nghĩa là tổng điểm của bạn sẽ tăng 5 điểm. Thay vào đó, những vấn đề khó khăn hơn sẽ có giá trị hơn, và những vấn đề dễ dàng hơn sẽ ít giá trị hơn. Điều này là để khuyến khích bạn thử những vấn đề khó hơn. Ngoài ra còn có một hệ thống điểm thưởng, dựa trên số lượng vấn đề bạn đã giải quyết được chi tiết tại đây

Làm cách nào để tên có màu sắc?

Đơn giản! Chỉ cần tham gia các cuộc thi được đánh giá! Các cuộc thi này có thể dễ dàng được phân biệt bằng thẻ rated trong danh sách cuộc thi.

Các màu tương ứng với các xếp hạng sau:

Tên Khoảng rating
Newbie <1200
Pupil 1200 - 1399
Specialist 1400 - 1599
Expert 1600 - 1899
Candidate Master 1900 - 2199
Master 2200- 2299
International Master 2300 - 2399
Grandmaster 2400 - 2599
International Grandmaster 2600 - 2899
Legendary Grandmaster ≥ 2900

Cuối cùng, tên người dùng màu đen dành cho quản trị, như admin, kieulqd, ldn694, tuandv.

Xem thêm tại bài viết

Điểm -9999 trong một cuộc thi có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là bạn đã bị nghi ngờ gian lận trong một cuộc thi. Nếu bạn tin rằng nhận định này được đưa ra do nhầm lẫn, bạn nên gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ kieunt@lequydon.net.

Đổi hình đại diện Avatar

OJ.LEQUYDON.NET không có chức năng thay đổi ảnh đại diện, OJ.LEQUYDON.NET sử dụng ảnh đại diện được cung cấp bởi Gravatar, bạn muốn thay đổi ảnh đại diện cho mình vui lòng đăng ký tài khoản tại gravatar.com, và tải lên ảnh đại diện với email đã đăng ký ở OJ.LEQUYDON.NET.

Muốn biết thêm thông tin