1

Thông báo: Mất dữ liệu :(

posted on Nov. 1, 2022, 9:50 p.m.

Quá trình nâng cấp server đã xảy ra sự cố không mong muốn là đã backup dữ liệu, nhưng restore lại không được, do file backup zip bị lỗi :(((. Nên dữ liệu bị mất từ ngày 18/10/2022 đến 31/10/2022. Các em đăng ký tài khoản hoặc submit bài trong giai đoạn này thì đăng ký lại tài khoản, hoặc submit lại bài tập nha. Cô sẽ sớm đưa lại các bài tập đã tạo trong thời gian này.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -1
    Kuumoneko  commented on Nov. 2, 2022, 7:16 a.m.

    huhu TvT