0

Xếp hạng trong cuộc thi

posted on Dec. 13, 2020, 11:27 a.m.

OJ.LEQUYDON.NET xếp hạng cuộc thi (contest) tương tự như hệ thống xếp hạng của TopCoder. Xếp hạng được tính bằng cách sử dụng thứ hạng của bạn trên tất cả các cuộc thi được xếp hạng ratedmà bạn đã tham gia, đồng thời tính đến các đối thủ cạnh tranh của bạn. Xếp hạng của bạn càng cao so với người khác, bạn càng có nhiều khả năng có vị trí tốt hơn! Hiện có 7 thứ hạng, dựa trên giá trị số của xếp hạng.

Biểu đồ xếp hạng
<1000Newbie - Người mới tham gia
1000-1199Amateur - Nghiệp dư
1200-1499Expert - Chuyên gia
1500-1799Candidate Master - Ứng cử viên bậc thầy
1800-2199Master - Bậc thầy
2200-2999Grandmaster - Đại sư
≥3000Target - Mục tiêu

Giá trị xếp hạng mặc định là 1200.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.