Bob và tình yêu của đời Lê Văn Thức

View as PDF

Submit solution

Points: 300.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Sau khi đấm vỡ mồm Mis-xi-ri-ô vì tội không giảng hòa.Nhưng bằng công nghệ tiên tiến và quyền lực của mình , Mis-xi-ri-ô đã quét mặt Bob152 bằng 1 công nghệ tiên tiến khiến mọi người trên toàn thế giới thấy spider man thật sự là ai . Vài tuần sau hôm đấy , Bob phải trải qua nhiều phỏng vấn hình sự vì tội đấm người vô cớ nhưng được luật sư ldn694 bảo kê. Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xui nhưng danh tiếng của Bob đã bị cả cộng đồng mạng biết.Quá mệt mỏi vì bị lên confession mãi, Bob đã tìm đến sự giúp đỡ của Bác Sĩ [user:slayder20] - 1 người phê ma túy nhưng lại cực giỏi về việc biến ước mơ người khác thành hiện thực qua 1 mũi kiêm tim để giúp Bob làm mọi người quên mình là spiderman.Nhưng trong quá trình làm việc thì [user:slayder20] đã bị quá liều nên tiêm nhầm hoạt huyết nhất nhất khiến cho LeVanThuc - 1 spiderman nào khác chui từ trong ống cống nhà hàng xóm ra.Lần đầu gặp đồng hương nên Bob rủ LeVanThuc làm vài trận xê ếch gờ ô đọ tay. Nhưng bắn nhau làm 2 người buồn phiền nên hai đứa đã nảy ra 1 trò khá hay (thay vì sẽ gầy) để solo với nhau rằng :

LeVanThuc và Bob sẽ đưa ra 1 số ~n~ (~n~ ~\leq~ ~10^5~) và đố nhau rằng hãy đếm thử có bao nhiêu dãy bit có không quá k số 1 đứng cạnh nhau. Vì trò chơi mang tính chất vui vẻ nên các bạn không cần lập trình bài này đâu (không lập trình thì mất 300 điểm :3 ) .

Input :

-Dòng đầu tiên chứa ~T~( ~T~ ~\leq~ ~10~).

-~T~ dòng tiếp theo

-Mỗi dòng chứa hai số ~n~ (~n~ ~\leq~ ~10^5~) và ~k~ (~k~ ~\leq~ ~20~ và ~k~ ~\leq~ ~n~)

Output:

Gồm T dòng .

Mỗi dòng thứ i (i chạy từ 1 -> T) :

In ra số dãy nhị phân có không quá *k bit đứng liền nhau MODULO cho 220220061.*

Example input:

1
5 1

Example output:

13

*Lưu ý : * Sau đó họ sống cùng nhau tới cuối đời.

Subtask 1 : ~T~ ~\leq~ ~10~ , ~N~ ~\leq~ ~20~ , ~K~ ~\leq~ ~N~ . (30%)

Subtask 2 : ~T~ ~\leq~ ~10~ , ~N~ ~\leq~ ~10^5~ ,~K~ ~\leq~ ~1~ . (30%)

Subtask 3 : ~T~ ~\leq~ ~10~ , ~N~ ~\leq~ ~10^5~ , ~K~ ~\leq~ ~20~ .(40%)


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -1
    HuanHoaHoe  commented on June 18, 2024, 4:03 p.m.

    wat da phac bob va thuc se gay


  • -6
    LeKienThanh  commented on Aug. 24, 2022, 1:43 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.