Phần thưởng

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Khi phi hành đoàn đã trở về quê hương an toàn, vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Michael Burnham được tặng thưởng một cỗ máy thời gian tân tiến nhất và một ngày nghỉ. Michael quyết định dùng ngày nghỉ ấy để đến các thời điểm khác nhau nghỉ dưỡng. Khi đã tỉnh táo sau một đêm quẩy bar với đồng đội, Michael lên cỗ máy và nhảy đến một năm ngẫu nhiên. Nhưng số cô còn xui hơn con rệp, cô đã nhảy vào giữa Thế chiến II và suýt thì ngủm vì bom hạt nhân.

Vì đã quá chán ngán với những cuộc chiến và không thể tin vào vận may của mình thêm nữa, Michael đã tìm đến Chirox để hỏi xem nên nhảy đến năm nào để có thể yên tâm nghỉ dưỡng. Chirox cũng chẳng biết gì, nhưng cô đã chỉ cho Michael một cách giảm rủi ro: theo nghiên cứu của Chirox, những năm dễ thương thường là những năm yên bình.

Năm dễ thương là năm có các chữ số đôi một phân biệt. Ví dụ năm ~2013~ là một năm dễ thương. Còn ~2020~ và ~2021~ thì không phải là năm dễ thương và bạn cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong hai năm này rồi đấy.

Michael quyết định mù quáng nghe theo Chirox. Hiện* Michael* đang ở năm ~Y~ và cô muốn nhảy đến năm dễ thương ~C~ gần nhất. Và vì là một con người luôn tiến tới chứ không biết lùi là gì, Michael muốn năm ~C~ là tương lai của năm ~Y~.

Yêu cầu:

Cho năm ~Y~, hãy tìm năm ~C~ gần ~Y~ nhất sao cho ~C (C > Y)~ là một năm dễ thương.

Input: một số nguyên duy nhất là ~Y~ ~(Y ≤ 5000)~

Output: một số nguyên duy nhất là năm ~C~ cần tìm.

Ví dụ:

Input:
1989
Output:
2013

Giải thích: các năm ~1990, 1991, 1992, 1993,..., 2012~ đều không phải năm dễ thương vì có các chữ số trùng nhau. Năm ~2013~ là một năm dễ thương vì các chữ số đôi một phân biệt. Vậy ~2013~ là năm mà Michael muốn nhảy tới.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.