Đôi đũa

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Vào dịp nghỉ hè, Nam làm thêm ở một quán ăn gần nhà để tích lũy kinh nghiệm và có tiền mua sách vở cho năm học mới. Những lúc rảnh rỗi cậu ta thường tìm hiểu về những đồ dùng xung quanh. Cảm thấy thích thú về những thông tin tìm hiểu được về đũa, cậu ta đọc to: “Đũa là dụng cụ ăn uống truyền thống ở Đông Á và Việt Nam. Đũa có thể được làm bằng gỗ, tre, kim loại, ngà voi, ngày nay còn được làm bằng chất dẻo. Khi nói đến đũa người ta thường nghĩ đến đôi đũa gồm 2 chiếc có độ dài bằng nhau….” Đúng lúc này ông chủ đưa đến cho Nam một bó gồm N chiếc đũa, chiếc thứ i có chiều dài ~L_i~ và yêu cầu Nam lấy ra các đôi đũa sao cho mỗi đôi được lấy có chiều dài 2 chiếc lệch nhau không được vượt quá d . Yêu cầu: Hãy cho biết số lượng đôi đũa Nam có thể lấy ra nhiều nhất là bao nhiêu? Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương n và d (2<=n<=2000, 1<=d<=~10^9~)
 • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương ~L_1~, ~L_2~,....~L_n~ ( 1<= ~L_i~<=~10^9~, i = 1...n) Kết quả: Ghi một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.
Ví dụ:
Input
6 2
11 13 13 17 14 20
Output
2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tnnd  commented on April 20, 2024, 11:07 a.m.

  :D


 • 0
  anhtuan2007  commented on Sept. 19, 2022, 4:36 p.m.

  iloveamelia