Vũ trụ mới

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Ôi không!! Sau hàng loạt các cú nhảy qua các hành tinh, mặc dù đã lường trước sự nguy hiểm khi thay thế Tardigrade làm hoa tiêu dẫn đường trong mạng lưới sợi nấm, nhưng lượng năng lượng truyền vào cơ thể quá lớn đã làm trung úy Paul Stamets bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại, biết được nhiệm vụ đã hoàn thành, anh rất vui sung sướng vì đã làm được điều từ trước nay chưa bao giờ xảy ra.

Đã đến lúc về nhà rồi. Bây giờ Paul sẽ thực hiện thêm cú nhảy cuối cùng để về nhà. Nhưng…mọi người trên tàu không hay biết cú nhảy cuối cùng này sẽ làm cho sức chịu đựng của Paul vượt quá giới hạn. Bùmm …. Con tàu đã nằm ở tọa độ của trụ sở của Liên Hiệp, nhưng ở đó chẳng có gì cả. Sau vài phút hoang mang, họ đã nhận ra họ đang ở tọa độ chính xác nhưng là tọa độ của 1 vũ trụ song song!!

Ở vũ trụ song song này, cũng tồn tại một liên hiệp nhưng là một liên hiệp để chống lại đế chế Terran do con người lãnh đạo. Để hòa nhập vào vũ trụ này, con tàu Discovery bắt buộc phải thay đổi để không bị nhận ra và tiêu diệt bởi con người. Vì con tàu rất lớn và có rất nhiều chi tiết tinh xảo, tỉ mỉ nên không dễ dàng gì để thay đổi trong tức khắc. Các bạn hãy giúp các robot tìm những điểm giống nhau để bỏ qua và tăng tốc độ sửa chữa nhé.

Yêu cầu:

Xem các chi tiết của con tàu là xâu ~A~ độ dài ~N~, các thông tin thu thập được ở vũ trụ này là ~M~ xâu ~B[i]~. Tìm số lượng xâu con không liên tiếp trong ~A~ giống với ít nhất 1 xâu ~B[i]~.

Trong trường hợp bạn quên mất, xâu ~X~ là xâu con không liên tiếp của ~Y~ khi và chỉ khi tồn tại một cách xóa đi một hoặc một số ký tự của xâu ~Y~ sao cho tạo được xâu ~X~.

INPUT

 • Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên dương ~N~ và ~M~ ~(N, M \leq 10^5)~lần lượt là số lượng ký tự của xâu ~A~ và số lượng xâu ~B~.
 • Dòng tiếp theo là xâu ~A~, xâu ~A~ đảm bảo chỉ gồm các ký tự chữ cái thường và không có dấu cách.
 • ~M~ dòng tiếp theo lần lượt là các xâu ~B[i]~, các xâu đều có đúng 3 chữ cái thường và các xâu là phân biệt.

OUTPUT

 • Một số nguyên duy nhất là số lượng xâu con không liên tiếp trong ~A~ giống với ít nhất 1 xâu ~B[i]~.

Sample input

12 2
lhbhdmamndln
ldn
hmd

Sample output

7

Giải thích

Tính điểm:

 • 25% số test thỏa ~N \leq 50, M \leq 300~
 • 25% số test thỏa ~N \leq 500~
 • 25% số test thỏa ~M = 1~
 • 25% số test không ràng buộc gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  MinhKhoi  commented on July 30, 2023, 5:23 p.m.

  vãi thật, mất 1 tiếng cuộc đời