Bob 1 IQ

View as PDF

Submit solution

Points: 300.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 320M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Quá chán việc đu tơ đi cắp kẹo cao su cho dangmaiquoc , Bob152 đã thôi việc tại cửa hàng quoc7hang.May mắn thay , 1 nhà khoa học tên là kieulqd đã để ý đến cậu ta nhờ trí thông minh mà người đời vẫn đồn thổi. Cô định tuyển Bob về trường đại học Avenger để huấn luyện.Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn.Để thử thách trí thông minh của Bob152 , cô kieulqd đã cho ra 1 thử thách như sau:

Cho ~n~ số nguyên ~a_1~ , ~a_2~ ,… ,~a_n~. Bob152 phải đếm số cặp (~i~ ,~j~) sao cho tổng từ ~1~ -> ~i~ = tổng từ ~i+1~ -> ~j~ = tổng từ ~j+1~ -> ~n~.(~i~ < ~j~) Vì Bob152 là người nhện chứ không phải kẻ hủy diệt tri thức nên anh ta đâm ra bí. Nhưng không sao , vì bài quá khó nên cô kieulqd cho Bob Parker 1 ngày để giải nó.Bob152 không có siêu trí tuệ nhưng lại có siêu sức mạnh tình bạn nên anh ta đã nhờ các bạn lập trình giúp anh ấy tính. Các bạn hãy giúp cậu ấy nhé.

Input :

Dòng đầu tiên là số ~n~ (~n~ ~\leq~ ~5~ * ~10^5~).

Dòng tiếp theo chứa ~n~ số biểu diễn mảng ~a[i]~ (|~a_i~| ~\leq~ ~10^9~) nói trên.

Output : In ra số cặp (~i~ , ~j~) tìm được.

Example Input:

6
1 2 1 2 1 2

Example Output :

1

Giải thích test đề : Chỉ chọn được i=2 và j=4 .


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -14
    LeKienThanh  commented on Aug. 24, 2022, 1:43 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.