Thanh Trượt

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 1G
Input: thanhtruot.inp
Output: thanhtruot.out

Authors:
Problem type
Allowed languages
C++

Sau khi thi VOI xong, vì xõa hơi lố nên LeVanThuc đã hết tiền tiêu tết. Vì vậy, anh quyết định rủ huynhchiton981 cùng đi cướp ngân hàng.

Thành phố QN có ~n~ ngân hàng nằm cạnh nhau, nếu cướp ngân hàng thứ ~i~ sẽ được số tiền là ~a_i~, tuy nhiên, nếu cướp một mình thì chắc chắn anh bạn LeVanThuc của chúng ta sẽ được ăn cơm nhà nước ngay và luôn, vì vậy bọn họ lập ra kế hoạch như sau: chọn ra ~k~ ngân hàng liên tiếp, LeVanThuc sẽ cướp ngân hàng có ~a[i]~ cao nhất còn huynhchiton981 sẽ nghi binh vào ~k-1~ ngân hàng còn lại. Vì để có một cái tết ấm no, LeVanThuc sẽ liệt kê lần lượt ra toàn bộ ~n-k~ kế hoạch để hành động. Bạn hãy giúp anh ấy nhé.

INPUT

  • Dòng đầu tiên gồm ~2~ số nguyên dương ~n, k ( n \leq 10^6, k \leq n)~ .
  • Dòng thứ hai gồm ~n~ số nguyên dương ~a_i(a_i \leq 10^9)~ .

OUTPUT

  • ~1~ dòng gồm ~n-k~ số nguyên dương là số tiền lớn nhất trong đoạn từ ~i~ đến ~i+k-1~.

Sample Input

7 3
1 4 2 3 6 5 9

Sample Output

4 4 6 6 9

Subtask

  • ~30~% số test với ~n \leq 10^3~
  • ~70~% số test còn lại không có ràng buộc thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.