Submit solution

Points: 100.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Hôm nay không biết là ngày thứ bao nhiêu mà N chưa được ra khỏi nhà vì dịch covid. Quá buồn chán, N quyết định tìm một trò chơi nào đấy để giải khuây, và cậu chọn chơi ca rô. Nhưng ca rô có một vấn đề đó là nó cần 2 người chơi, mà đang ở nhà một mình thì làm gì có ai? Vì thế N đã tự viết cho bản thân một con bot để có thể chơi ca rô với cậu. Sau vài tiếng hì hục, con bot đã gần như hoàn thiện, có điều nó vẫn chưa thể biết được liệu nó có thể dành chiến thắng trong lượt đi tiếp theo của nó hay không. Hãy giúp N hoàn thiện nốt con bot nhé.

Nhắc lại luật chơi ca rô như sau:

 • Một bàn chơi ca rô sẽ là một bảng hình vuông có kích thước 3x3
 • Một người chơi sẽ dùng ký hiệu 'X', người còn lại sẽ dùng ký hiệu 'O'
 • Bắt đầu ở từ người dùng ký hiệu 'X', lần lượt hai người chơi sẽ điền ký hiệu của mình lên một ô trong bảng
 • Người đầu tiên điền được 3 ô cùng hàng hoặc 3 ô cùng cột hoặc 3 ô trên cùng một đường chéo đều có ký hiệu của mình sẽ dành chiến thắng ngay lập tức

Input

 • Dòng đầu tiên là một số nguyên dương ~T (T \leq 10^4)~ là số lượng bộ test.
 • Ở mỗi bộ test, sẽ gồm có 3 dòng, mỗi dòng gồm 3 ký tự 'X', 'O' hoặc '.' miêu tả trạng thái của bàn cờ ('X' nghĩa là ô này đã được điền ký hiệu 'X', 'O' nghĩa là ô này đã được điền ký hiệu 'O', '.' nghĩa là ô này còn trống).
 • Dữ liệu đảm bảo trạng thái bàn cờ luôn là hợp lệ và chưa ai có thể dành chiến thắng trong các lượt trước đó. Con bot dùng ký hiệu 'X' và lượt tiếp theo sẽ là của nó.

Output

 • Gồm ~T~ dòng, mỗi dòng in "YES" nếu con bot có thể dành chiến thắng ngay lập tức sau khi thực hiện lượt chơi của nó, ngược lại in ra "NO".

Sample input

3
..X
.X.
.OO
O..
X..
...
OO.
.X.
.X.

Sample output

YES
NO
NO

Giải thích

 • Ở ví dụ đầu tiên, con bot điền 'X' vào ô ở hàng 3 cột 1 sẽ ngay lập tức dành chiến thắng
 • Ở ví dụ thứ hai, dù điền như thế nào thì con bot cũng sẽ không thể dành chiến thắng ngay lập tức sau lượt này
 • Ở ví dụ thứ ba, dù điền như thế nào thì con bot cũng sẽ không thể dành chiến thắng ngay lập tức sau lượt này. Lưu ý rằng con bot có thể điền vào ô ở hàng 3 cột 1 và chắc chắn sẽ dành chiến thắng sau vài lượt, tuy nhiên ta sẽ không quan tâm điều đó ở bài này.

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  anhtuan2007  commented on Sept. 21, 2022, 5:03 p.m.

  iloveamelia