Trốn tìm

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: ttree.inp
Output: ttree.out

Authors:
Problem type
Allowed languages
C++
"Mấy cái thằng khỉ đột này !!!"" -Cô Vang

~5~ người bạn tên T lại trốn học đội tuyển rồi. Để trốn khỏi sự truy tìm của cô Vang và cô Kiều, họ đã trốn trong một dãy nhà gồm ~n~ căn phòng cùng ~n-1~ hành lang sao cho phòng nào cũng có đường đi đến nhau. Đặc biệt hơn, ~5~ người bọn họ trốn trong ~5~ căn phòng kề nhau và tạo thành một hình chữ T. Để tiện cho việc tìm kiếm thì bạn hãy giúp ~2~ cô đếm có bao nhiêu bộ phòng thỏa mãn điều kiện trên nhé.

INPUT

  • Dòng đầu tiên gồm ~1~ số nguyên dương n là số căn phòng ~(n \leq 10^5)~
  • Trong ~n-1~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gôm ~2~ số ~u, v~ là ~2~ phòng mỗi hành lang nối.

OUTPUT

  • ~1~ số nguyên là số vị trí thỏa mãn.

Sample Input

8
1 2
2 3
2 4
4 5
4 6
4 7
4 8

Sample Output

16

Minh Họa


Các tập {~1,2,3,4,5~}, {~3,2,4,6,7~} là một số tập thõa mãn.

Subtask

  • ~30~% số test có ~n \leq 10^2~.
  • ~70~% số test còn lại không có ràng buộc thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.