Diện tích

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Trong tiết Hình học ngày hôm nay, lớp 3A được học về hình chữ nhật. Sau khi giảng cho cả lớp nghe thế nào là hình chữ nhật, cô giáo yêu cầu lớp mỗi bạn hãy vẽ một hình chữ nhật lên giấy và tính diện tích của hình chữ nhật đó. Tuy nhiên, bé Anh vốn là một cô bé nghịch ngợm nên thay vì vẽ một mà đã vẽ tận hai hình chữ nhật. Vẽ xong, cô nàng mới nhận ra tính phần diện tích mà hai hình chữ nhật này phủ lên khó hơn rất nhiều so với chỉ một hình. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, Anh nhớ ra rằng mình có bạn N giấu tên rất giỏi hình học nên đã nhờ bạn ấy giúp. Với trình độ thượng thừa, bạn N kia đã giải đáp rất nhanh câu hỏi của bé Anh và giờ cậu muốn đố các bạn câu hỏi tương tự.

Dữ liệu vào

 • Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương ~T \leq 100~ là số câu hỏi của N.
 • ~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ~8~ số nguyên không âm lần lượt là ~a, b, c, d, e, f, g, h~. Trong đó hình chữ nhật thứ nhất có ~(a, b)~ là điểm trái dưới và ~(c, d)~ là điểm phải trên, hình chữ nhật thứ hai có ~(e, f)~ là điểm trái dưới và ~(g, h)~ là điểm phải trên. Dữ liệu đảm bảo mỗi hình chữ nhật có diện tích là số dương và các số có giá trị không vượt quá ~10^9~

Dữ liệu ra

 • Gồm ~T~ dòng, dòng thứ ~i~ là diện tích được phủ bởi ít nhất một trong hai hình chữ nhật của câu hỏi thứ ~i~.

Sample input

2
1 1 3 3 2 2 5 4
2 3 4 4 1 1 2 2

Sample output

9
3

Giải thích

Giới hạn

 • 50% số test có tất cả các giá trị không vượt quá ~100~

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -5
  HuanHoaHoe  commented on Sept. 5, 2023, 12:36 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  LeKienThanh  commented on Aug. 24, 2022, 1:42 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.